Gi din PC til Thailand

Joland samler inn bærbare maskiner som sendes videre til skoler i Thailand. Har du en brukt laptop liggende som ikke brukes kan du donere den til en skole hvor den kan komme til nytte.

Alt innhold slettes på en sikker måte. Dersom din PC er ødelagt, kan det være at noe kan brukes videre. Ta gjerne kontakt!

  • Alt innhold overskrives og fjernes.
  • Maskinen reinstalleres med engelsk Windows eller Linux avh. av hva som finnes på PC fra før.
  • Du kan sette navn på din PC.
  • Du kan se hvor din PC blir tatt i bruk.

Kontakt i Thailand

Thanat Shodladd er min kontakt i Thailand. Vi har tidligere jobbet sammen på flere CISV-barneleire i Norge. Etter leirene har vi opprettholdt kontakten og jobber videre med forskjellige prosjekter.

Bilde fra et TV-intervju i Bangkok.

Shodladd har mange kontakter som hjelper oss videre. Datamaskiner som samles inn blir fordelt rundt på skoler der de har lite eller ingen datamaskiner.