Skolelinux

Full installasjon ligger på NUUG sine sider.

https://wiki.nuug.no/skolelinux

Guide uten bilder fra NUUG

https://wiki.nuug.no/skolelinux#Guide_uten_bilder

Min egen hurtigveileder…

Utvid diskplass

sudo lvextend -L32G -r /dev/vg_system/root

Legg til flere programvarekilder

sudo pico /etc/apt/sources.list
deb http://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware contrib non-free

deb http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main non-free-firmware contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main non-free-firmware contrib non-free

deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main non-free-firmware contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main non-free-firmware contrib non-free

Oppdater systemet

sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -y

Legg til evt. manglende driver til wifi

sudo apt install firmware-b43-installer -y

Sett opp kioskmodus

Oppstart og avslutning –> Åtferd

Oppførsel for arbeidsflaten –> Skjermlåsing

Strømsparing –> Fjerne lås økt

Installere Ukrainsk språkpakke

sudo apt install task-ukrainian-kde-desktop

Sett ukrainsk som foretrukket

Regionale innstillinger –> Українська som førstevalg

Test Wifi

Test omstart